Grafisch

oktober 2017

Van 13 oktober tot 7 december is op de Eewal e.o. werk te zien van grafische kunstenaars Saskia Van Montfort, Joke Stapensea, Nellie De Boer, Caro Kropveld, Herman Noordermeer en Erik Mol op resp. Eewal nummers 56, 64, 76, 78, 84 en Slotmakersstraat 12.

Eewal 56

Saskia Van Montfort
Website

Over de kunstenaar
Saskia van Montfort (1985) is een autonoom kunstenaar en graficus. Ze werkt al ruim 10 jaar in het Grafisch Atelier Friesland te Leeuwarden. In haar werk zoekt ze het spanningsveld op tussen de fijne lijnen en gekleurde vlakken in contrast met het wit van het papier. Deze serie is van dierenskeletten, waarbij voor elke achtergrond ge-bruik gemaakt is van een zelfde zeef, waar elke keer een geheel ander beeld mee ge-maakt wordt, door andere delen van de zeef te gebruiken en verschillende combinaties aan kleuren te gebruiken. Het natekenen van de skeletten is een nadere kennismaking met het dier, botje voor botje zien hoe het dier is gemaakt en beweegt.

 

Eewal 64

Joke Stapensea
Website

Over de kunstenaar
Balanceren tussen abstractie en figuratie.
Mensfiguren vormen het uitgangspunt in het werk van Joke Stapensea, waar vanuit ze alles kwijt kan: kleur, sfeer, kracht, beweging, vorm en abstractie.

Het meest opvallende in het werk van Joke is haar kleurgebruik; licht-donker contrast, kleur contrast, en haar krachtige expressieve monumentale vormen. Daarnaast maakt zij ook meer ingetogen werk.
Het werk is niet realistisch, doch wel figuratief; balancerend tussen figuratie en abstrac-tie. In haar werk is zij steeds op zoek naar een nieuwe combinatie van figuur, vorm, ab-stractie en kleur. Emotie, energie, beweging, intuïtie en vooral gedrevenheid komen sa-men.

 

 

Eewal 76

Nellie De Boer
Website

Over de kunstenaar
Right now I’m working freelance as an artist. My work is sometimes happy, sometimes sad, often ironic.
I like to show the beauty in life, even if it’s not all about pretty flowers and frolicking in the sun.
“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in”
– Leonard Cohen

 

Eewal 78

Caro Kropveld
Website

Over de kunstenaar
Mijn uitgangspunt is de uitdrukking van emotie, de spanning in een houding die de vraag oproept: ‘hoeveel menselijks is nog zichtbaar in het dier’. Een fabel zoals deze, “Van den Vosch Reynaerde”, is daar een mooi voorbeeld van.

Niet meer alleen de computer als instrument zoals dat bij Grafische vormgeving wel het geval is, maar terug naar ‘handwerk’ en meer feeling met het materiaal: kwasten en verf. Ouderwets ‘vuil worden’. Mijn interesse ligt bij het portret en ik experimenteer graag met verschillende materialen en technieken. Ik heb nog steeds een zwak voor letters en teksten. Ik vind het een uitdaging om voor beeld en tekst een mooie symbiose te vinden. Mijn werk is niet abstract maar ook niet echt puur realistisch te noemen. Door te spelen met kleur, vorm en materiaal ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Belangrijk in mijn onderwerpen zijn blik en houding van een persoon. Daarvan valt veel af te lezen: een verhaal dat hoeft niet per sé de realiteit hoeft te zijn. Uiteindelijk is het jóuw interpretatie van de werkelijkheid!

 

Eewal 84

Herman Noordermeer
Website

Over de kunstenaar
Interaction between mortality and immortality

The moment of visualizing, the visualization, plays an important role in my art. The im-age, the meaning, their relation to one another, the emphatic impression of the image. These are elements that are very important. Materials, ways of handling etc. are less important. Not only the idea but also the way of giving concrete form to the idea is what it makes interesting. The different layers of meaning that originate in this way empha-size the symbolic character of the images. My way of working is characterized by a con-stant flow of drawings and notes, from which images slowly develop. These images are represented in paintings and litho’s as if they were frozen moments. Taking a retro-spective view of the images that have evolved thus far, they seem to be an interaction between mortality and immortality.

Slotmakersstraat 12

Erik Mol
Website

Over de kunstenaar
Beeldend werk is net als het maken van muziek. De vorm is de melodie. De kleur is de klank. Het materiaal de instrumenten. Zodra er tekst bij komt of in dit geval een figuratieve voorstelling, gaat de aandacht vooral daar heen. In de abstractie is het de opgave om zonder die herkenbaarheid van een voorstelling toch een boeiend, aangenaam of spannend beeld voor de toeschouwer te creëren.