Beeld en Boek

januari 2018

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen galerie Roos van Tudor en de Microgalerie.

Roos van Tudor viert haar 30jarig jubileum, en ter ere daarvan stelt de Microgalerie al haar etalages beschikbaar voor deze bijzondere tentoonstelling. Voor de expositie “Beeld en Boek” is gekozen voor het onderwerp “Landschap”. Tevens is hierbij het kunstenaarsboek te zien.

 

Eewal 56

Antje Veldstra

Over de kunstenaar

Antje Veldstra werd in 1954 geboren in het Friese IJsselmeerstadje Hindeloopen
Haar naam is onlosmakelijk verbonden met de houtdruktechniek. In 1992 resulteerde de passie om monumentale houtdrukken te maken in het winnen van De Nederlandse Grafiekprijs. Op 15 april start haar solo tentoonstelling in galerie de Roos van Tudor.

Eewal 64

Henk Krist

Over de kunstenaar

Henk Krist geboren in Leeuwarden (1952) maakt schilderijen die berusten op de intimiteit van het dagboek in zijn hoofd. Deze zijn ontleend aan de waarneming van het dagelijkse leven zoals iedereen dat zou kunnen zien. Het leven zelf als een vertoning, niet te overtreffen door welk toneel stuk dan ook. Krist heeft zijn eigen universum gemaakt met een parade van uiteenlopende figuren.

Eewal 76

  Abe Gerlsma & Anneke Elhorst

 

Over de kunstenaars

In het indrukwekkende oeuvre van Abe Gerlsma (1919-2012) uit Franeker staat het Friese platteland centraal. Gerlsma had het vermogen om het meest wezenlijke kenmerk van het Friese landschap te treffen: De werking van licht.

Anneke Elhorst schildert stillevens op groot formaat. De laatste jaren wordt ze ook steeds meer uitgedaagd om landschappen te schilderen. Welk onderwerp zij ook kiest voor Anneke is het creatieve proces, het schilderen zelf, het belangrijkste. Sfeer, vorm, compositie, ritme, kleur, licht en schaduwwerking vormen de werkelijke essentie van haar schilderkunst.

 

Eewal 78

Gijs Dragt

Over de kunstenaar

Gedichten en beelden die het Friese landschap tonen, een uitdagend en inspirerend project waarvoor Tresoar dichter Eppie Dam en beeldend kunstenaar Gijs Dragt met elkaar in contact bracht. Hun samenwerking leidt tot een bijzondere dichtbundel met de sprekende titel “ienkennich lânskip”. Het boekwerk laat in 80 pagina’s zien hoe Dam en Dragt het Friese landschap observeren en beleven. De gedichten zijn in de Friese taal geschreven en voorzien van een vertaling in het Nederlands. Er staan 41 fotobeelden in het boek.
De opgenomen gedichten hebben titels als: fryslân, greide, eilân, reid, waad, klif, mar, terp, kwelder, petgat, dobbe, beam, bou, gemaal, seedyk en bosk.  De titels op zich geven al een beeld van Fryslân.  De bundel is gemaakt voor Lân fan Taal, een onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018. Bij het boek wordt een tentoonstelling gemaakt in galerie De Roos van Tudor te Leeuwarden.
Gijs Dragt (1955) is beeldend kunstenaar en vormgever.
Eppie Dam (1953) is dichter, schrijver en poëzievertaler. Hij ontving in 2017 Frieslands hoogste literaire onderscheiding

 

Eewal 84

Francoise Stoop & Evert van Hemert

Over de kunstenaar

Francoise Stoop (1963) neemt als uitgangspunt voor de compositie van haar werk het Hollandse landschap. Eén of meer horizonnen met één of meer verticalen. Zo ontstaat er een ritme van lijnen, banen en kleurvlakken.Françoise exposeert haar werk tot 11 februari in museum de Fundatie in Zwolle.

Evert van Hemert: Zwaar weer merk je pas als je in het buitengebied woont, hoge bomen die vervaarlijk in de richting van jouw woonstede buigen, dakpannen zich als klapperend kunstgebit gedragen en zware, zwarte wolkenformaties en rondvliegende, dooie takken zich dreigend voor jouw raam aandienen.

Slotmakersstraat 12

Hendrik Elings

Over de kunstenaar

Hendrik Elings is geboren en getogen aan de rand van het plattelandsdorp St. Annaparochie gemeente het Bildt. Daar, altijd maar die luchten, altijd maar die zeedijk, en altijd nieuwsgierig naar wat er achter die dijk was te zien, te ruiken, te voelen.