Welkom

De vereniging microgalerie (opgericht in 2016) is een collectief van bewoners op en rondom de Eewal in Leeuwarden.
Wij organiseren zonder winstoogmerk tentoonstellingen in de ramen van onze huizen en willen zo een laagdrempelig en onafhankelijk platform bieden voor hedendaagse kunst en maatschappelijk relevante projecten.


Huidige tentoonstelling